Вируси при системи за видеонаблюдение

С напредването на технологиите в областта на видеонаблюдението и устройствата за видеозапис през последните години нарасна и броя на вирусите и хакерските атаки спрямо софтуер за IP камери и устройства за видеозапис. Най-често последиците за софтуера след хакерска атака са заключване на устройството и невъзможност да се провери видеозаписа, тотално блокиране на устройството и др. Гаранционното обслужване на системите за видеонаблюдение не покриват възстановяване на щети, причинени от хакерски атаки. В доста от случаите се налага пълна смяна не само на софтуера, но и на цялото записващо устройство.

Затова Ви предлагаме няколко съвета с цел да избегнете вируси и хакерски атаки:
  • Използвайте пароли с повече от 8 символа, които включват големи и малки букви, числа и символи.
  • Забранете функцията DMZ на вашия рутер и направете пренасочване на HTTP и Media портовете, зададени в устройството.
  • Сменете стандартно зададените HTTP  и Media портове. В повечето случаи порта е 8000. Добре е да зададете други параметри.
  • Периодично се информирайте от вашия доставчик на оборудване за последната версия на софтуера, който използвате.

И накрая бихме Ви посъветвали при всяко съмнение за неоторизиран достъп или проблем с оборудването за видеонаблюдение да потърсите обслужване от доставчика, с който работите.